نقش و نگار بدیع

مدیر عامل

علی‌اکبر ولی‌زاده

تلفن

09156027199

اعضا تیم

4 نفر

آدرس

ساختمان مرکز رشد، اتاق 103

آشنایی با

واحد فناور نقش و نگار بدیع

کاغذ سازی و صنعت پاپیه ماشه