واحد فناور امین زیبایی

مدیر عامل

امین زیبایی

تلفن

09153676068

اعضا تیم

2 نفر

آدرس

ساختمان مرکز رشد، اتاق 109

آشنایی با

واحد فناور امین زیبایی

طراحی سامانه بستر معامله‌گری اجتماعی