افق ایده پردازان شیروان

مدیر عامل

فرهاد اکبری

تلفن

09156165720

اعضا تیم

2 نفر

آدرس

ساختمان مرکز رشد، اتاق 110

آشنایی با

واحد فناور آریا الکترونیک اترک شیروان

تولید دستگاه کنترلر مکان‌های کشت و پرورش